برچسب: 7018

کاربرد الکترود ۷۰۱۸
کاربرد الکترود ۷۰۱۸
بهمن 17, 1400

کاربرد الکترود ۷۰۱۸ کاربرد الکترود ۷۰۱۸ و معرفی آن: الکترود ۷۰۱۸ یکی از انواع الکترود­های کم هیدروژن بوده که جزء پرمصرف ترین الکترودها در صنعت می باشد. به دلیل اینکه الکترود E7018 کم هیدروژن است، در...