برچسب: نکاتی راجع به استفاده صحیح از سیم جوش CO2

جوشکاری co2 چیست؟

جوشکاری co2 چیست؟ مقدمه جوشکاری CO2 یکی از روش های پایه ای در صنعت جوشکاری کشورمان محسوب می شود. شاید در تصور اول گمان کنید که این جمله غلوی بیش نیست! اما کافی است نگاهی به کاربرد این روش در صنایع...