برچسب: مزایای جوشکاری زیر آب چیست

جوشکاری زیر آب چیست؟

جوشکاری زیر آب چیست؟ جوشکاری زیر آب چیست و چگونه انجام می شود؟ سکو و اسکله های در آب، دکل های نفتی، لوله کشی گاز در دریا و … همگی از جمله سازه هایی هستند که برای ایجاد آن ها نیاز به تکنولوژی...