برچسب: فروش ابزار بادی

ابزار پنوماتیک یا ابزار بادی چیست؟

ابزار پنوماتیک یا ابزار بادی چیست؟ پنوماتیک یا نئوماتیک مکانیزمی است که در آن از گاز فشرده بی اثر برای ایجاد نیروی مکانیکی یا کنترل دستگاه استفاده می‌شود. باد یا هوای فشرده شده از طریق کمپرسور وارد...