برچسب: تیگ یا جوش آرگون چیست؟

جوشکاری تیگ یا جوش آرگون چیست؟

جوشکاری تیگ یا جوش آرگون چیست؟ جوشکاری آرگون چیست جوشکاری آرگون، جوشکاری تیگ (TIG) یا همان جوش قوس گاز بی اثر تنگستن تحت پوشش گاز محافظ، نوعی روش جوشکاری است که در ایران با نام جوش آرگون نیز شناخته...